top of page

 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG  

​chính sách bán hàng của chúng tôi được cập nhật và thay đổi theo thực tế kinh doanh và phù hợp với luật pháp của Việt nam.

Green Theme

1:ORDERS

Bạn hoàn toàn độc lập, không bị ép buộc và thừa nhận tất cả các quy định và quy cách sản phẩm theo như được thông báo khi tiến hành đặt hàng trên trang web của chúng tôi. Và chúng tôi có thể huỷ đơn hàng bất cứ lúc nào theo thực tế khả năng cung cấp và xử lý phát sinh theo chính sách riêng của chúng tôi. 

Background

2:SHIPPING

Việc vận chuyển và  giao hàng sẽ được thống nhất theo quy định của bên vận chuyển 

background

3:GIFT SHIPPING

​các quà tặng là một trong những phương thức để tri ân khách hàng và các đối tác của chúng tôi, sẽ được thực thi theo cách thức và trấch nhiệm dựa trên quy định riêng của chúng tôi.

background

4:RETURNS

Hàng hoá sẽ được chúng tôi bảo đảm theo những biện pháp phù hợp mà chúng tôi có thể tiến hành. Chúng tôi sẽ có chính sách riêng của mình đối với việc cho phép trả lại hàng hoặc bồi hoàn. Tuy nhiên bằng sự xác nhận  đặt hàng, khách hàng đồng ý  miễn trừ mọi trách nhiệm của chúng tôi trong các ván đề này không phụ thuộc vào chính sách của chúng tôi quy định như thế nào. 

bottom of page