top of page

Bao gồm:

1- Paysan Breton Le Brie Cheese

2- Wyke - Vintage reserve England cheddar cheese

3- Awernou mini stick Chèvre goat cheese

4- Chicken liver Pate - Patê gan gà - Home made

5- Pate de campagne - Patê đồng quê - Home made

6- Pork rillette - Patê rối - Home made

7- Bonne maman red cherry reserve jam

8- Latino bella Green Olive stuffed garlic

9- Pack of: Parma ham, Iberico salami, chorizo salami

10 - Clos du bois/ Vang đỏ Mĩ (hoặc chai tương đương)

11- Pack of mix nút.

Set nguội 1

2.500.000₫Price

    SẢN PHẨM LIÊN QUAN